Inleiding

Wat is Ergane?

Ergane is een veeltalig vertaalwoordenboek dat de kunsttaal Esperanto gebruikt om woorden en korte uitdrukkingen van de ene taal naar de andere te vertalen. Bijvoorbeeld, als u het Engelse woord shoe invoert en Ergane opdracht geeft het in het Engels te vertalen, zal de applicatie eerst de Esperanto-vertaling opzoeken. De Esperanto-vertaling ŝuo wordt vervolgens gebruikt om de Nederlandse vertaling schoen te vinden.

Doordat gebruik gemaakt wordt van een hulptaal, is het onvermijdelijk dat vertalingen soms niet geheel juist zijn. Indien u constateert dat een bepaalde vertaling onjuist is, kunt u dit aan ons melden met het volgende formulier:

Uw e-mailadres:
Uw naam:
Opmerkingen: