Beginnen

Het startvenster

Als Ergane de eerste keer wordt gestart, verschijnt er een venster waarin de tekst van de gebruikerslicentie wordt getoond. Nadat dit venster gesloten is, wordt het startvenster geopend:

Het startvenster van Ergane bevat maar één knop, waarmee het vertaalvenster wordt geopend. In Astraea dat meer mogelijkheden biedt, bevat dit venster meerdere knoppen.

Het selecteren van een gebruikerstaal

Ergane's gebruikersinterface is in vier talen beschikbaar: Nederlands, Esperanto, Engels en Spaans (Deze handleiding is echter alleen in de eerste drie talen beschikbaar). De eerste keer dat u de applicatie gebruikt, zal het Esperanto als gebruikerstaal geselecteerd zijn. U kunt een andere taal kiezen door het menu Alghustigoj (Instellingen) te openen. Daarna opent u het submenu Uzantlingvo (Gebruikerstaal) waarmee u de gewenste gebruikerstaal selecteert, bijvoorbeeld nederlanda. De gebruikerstaal wordt dan het Nederlands:

Het configureren van het toetsenbord

Voor het schrijven van sommige talen zijn tekens nodig waarvoor misschien geen toetsen op uw toetsenbord aanwezig zijn. Om dit probleem op te lossen heeft Ergane de mogelijkheid om de tekens die het toetsenbord genereert door andere tekens te vervangen.

Om de toetsenbordtekens te definiëren die vervangen moeten worden kiest u Toetsenbord uit het menu Instellingen. Hierdoor wordt het toetsenbordconfiguratievenster geopend:

Het toetsenbord wordt per schrift geconfigureerd. In Ergane 8.0 zijn dit het Latijnse, Griekse, Cyrillische en Thaise schrift. U selecteert een ander schrift door het menu Schrift te openen en de naam van een schrift aan te klikken, bijvoorbeeld van het Griekse:

Wanneer u met de muis op een teken klikt in de tekentabel, zal in het toetsenbordconfiguratievenster dat teken worden weergegeven met zijn codenummer en naam volgens de Unicode-standaard. De onderstaande afbeelding toont het venster nadat een gebruiker op de Griekse hoofdletter bèta heeft geklikt:

U ziet in deze afbeelding dat er een voorgedefinieerd teken is aangegeven, namelijk de Latijnse hoofdletter B. Dat betekent dat standaard een ingetikte B door een hoofdletter bèta wordt vervangen.

Wanneer u zelf een teken wilt definiëren dat moet worden geconverteerd, tikt u dat teken in in het invoervakje dat is aangegeven met Voorgedefinieerd toetsenbordteken. Als u bijvoorbeeld wilt dat niet de B maar de V in een Griekse bèta wordt veranderd omdat dit beter bij zijn uitspraak in het moderne Grieks past, vult u een V in, waarna u op de knop Opslaan klikt:

Vanaf dat moment wordt niet meer de B maar de V naar een bèta geconverteerd. Het voorgedefinieerde teken voor de conversie naar een bèta blijft een B, maar een door de gebruiker gedefineerde teken heeft altijd voorrang boven een voorgedefineerd teken. Wanneer u een zelfgedefinieerde teken wilt veranderen, klikt u opnieuw op het bijbehorende teken in de tabel, waardoor het zelfgedefinieerde teken in het invoervakje verschijnt. U kunt het dan vervangen door een ander teken en op Opslaan klikken.

Het is niet per se nodig om voor ieder teken dat u nodig hebt, een conversieteken te definiëren. In de eerste plaats beschikt Ergane over een virtueel toetsenbord waarmee u door middel van een muisklik ieder gewenst teken aan een tekst kunt toevoegen. In de tweede plaats kunnen veel diacritische tekens (bijvoorbeeld trema's en accenten) aan een basisteken worden toegevoegd met een control-toetscombinatie. Zo kunt u bijvoorbeeld een õ maken door na de o-toets op CTRL-T te drukken. Een groot aantal control-toetscombinaties zijn gedefineerd voor het toevoegen van diacritische tekens.

Hulp

Met de keuze Gebruikershandleiding in het menu Hulp (of met de toets F1) kunt u de browser starten met de eerste pagina van deze handleiding als startpagina. Met de keuze Over Ergane kunt u een nieuw venster openen met daarin de versiegegevens van de applicatie en een koppeling naar de website van Majstro Aplikaĵoj:

In dit venster bevindt zich naast de knop Okee om het venster te sluiten een knop Licentie. Als u hierop klikt wordt er een venster geopend waarin de licentie voor Ergane wordt getoond: